Kaçak Akım Rölesi Testi ve Raporlama

Kaçak akım rölesi olarak bilinen hata akımı koruma anahtarı elektrik devrelerinde meydana gelebilecek bir kaçağı içindeki mekanizma ile algılayıp devreyi çok kısa sürede kesmeye yarayan devre elemanıdır

Kaçak Akım röleleri de herhangi bir sebeple arızalanıp görevini yapamaz hale gelebilir, bunun birçok sebebi olabilir fakat önemli olan bunun nedeninden çok kaçak akım rölesinin çalışır olup olmadığının tespitidir. Kaçak akım rölesinin üzerindeki test butonuna basarak kaçak akım röle testi yapılamaz, butona basarak yapılan kontrol içindeki kontakların yapışıp yapışmadığı gibi basit sonuçlara ulaştırır. Yapılan test ile kaçak akım rölesinin kaç mili amper seviyesinde ve kaç mili saniyede açtığı gibi net sonuçları almalıyız ki rölenin işlevini yerine getirip getirmediğine karar verelim. Bu testler de ancak bu iş için tasarlanmış ölçü aletleri ile yapılabilir.

Kaçak akım rölesinin testini yapma ve elektrik kontrol raporu hazırlama işi bilgi birikimi gerektiren bir çalışmadır. İş güvenliği açısından bu kadar önemli kontrollerin elektrik veya elektrik elektronik mühendisleri tarafından yapılması gerekmektedir.

Septa Elektrik; bilgi birikimi ve tecrübesi ile İzmir ve çevre illerde kaçak akım rölesi testlerini yapmaya ve kaçak akım rölesi test raporu hazırlamaya yetkili bir elektrik mühendislik firmasıdır. Gerekli tüm kontrol ve ölçümler büyük bir titizlikle yapılarak elde edilen sonuçları gösteren rapor, yetki belgeleri ve ölçü aleti kalibrasyon belgesi ile birlikte teslim edilir.